Pages - Menu

Sunday, July 21, 2013

ประโยชน์ของด้วง

สวัวดีครับ วันนี้ ขอนำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆของด้วงที่เป็นประโยชน์ รวมไปถึงวิธีการเพาะเลี้ยงด้วงมาฝากเพื่อนๆครับ ติดตามชมกันได้ที่นี่ครับ
หัวข้อที่น่าสนใจ
ประโยชน์ของด้วง
แหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง
การเพาะด้วง
การเลี้ยงด้วง


อุปกรณ์เพาะเลี้ยงด้วงที่สามารถหาได้ง่ายๆใกล้ตัว


ประโยชน์ของด้วง

ประโยชน์ของด้วง
ประโยชน์ของด้วงนั้นมีหลายประการ แยกเป็น 1.ต่อการเกษตร 2.ความรู้สึก 3.การศึกษา
1.ต่อการเกษตร
ด้วงใน3ตระกูลหลัก คือ ด้วงกว่าง ด้วงคีม ด้วงดอกไม้ ยกเว้นด้วงแรด ตัวอ่อน จะไม่กัดกินรากไม้ และยังช่วยย่อยสลายมูลสัตว์ ไม้ผุที่ตายแล้ว ให้กลายเป็นดินอย่างรวดเร็ว แล้วยังด้วงดอกไม้ ที่ดูดกิน น้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ บนดอย ยังช่วยกระจายเกสรได้อย่างดีบนดอยสูง
2.ต่อความรู้สึก
ด้วงนั้น คนไทยเริ่มนิยมเลี้ยงและเพาะด้วง เป็นสัตว์เลี้ยงมากขึ้น แต่ในเมื่อก่อนคนไทยภาคเหนือ ก็มีการชนกว่างเป็นประเพณีทุกเข้าพรรษาอยุ่แล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลินเพลิน และเพิ่มความรับผิดชอบให้ผู้เลี้ยงเพราะต้องคอยดูแลด้วง และคอยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ
3.การศึกษา
ในการศึกษา เกี่ยวกับด้วง ในสาขาวิชา กีฏวิทยา ด้วงก็มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะจะมีการให้เก็บรวบรวมตัวอย่างแมลงส่ง และ ยังเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแมลงด้วยตัวเอง เช่น การเพาะ เลี้ยง ฯลฯ ทำให้ต้องคอยพัฒนาตัวเองและสูตรการเพาะเลี้ยงไปเรื่อยๆ

แหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง
ด้วงแต่ละชนิดจะมีแหล่งที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน การที่เราจะตามหาด้วงแต่ละชนิดก็ต้องรู้ที่หลบอาศัยของมันก่อน เราจะแบ่งเป็นข้อๆดังนี้คือ 1.ด้วงกว่าง,ด้วงแรด 2.ด้วงคีม 3.ด้วงดอกไม้ 4.อื่นๆ
1.ด้วงกว่าง,ด้วงแรด
ด้วงกว่างและด้วงแรด ปกติสามารถพบได้ทั่วไปหลังด้วงบินมาเล่นไฟ แต่ในธรรมชาติ ด้วงกว่างจะดูดกินน้ำยางที่ต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น ต้นหางนกยูง พญาไร้ใบ ไผ่ เป็นต้น ส่วนด้วงแรดจะอยู่ในต้นไม้ที่วางไข่และผสมพันธุ์และตายในนั้น เช่น ต้นมะพร้าว ปาล์ม ส่วนด้วงแรดมองโกล จะอยู่ตามใต้นดินใต้ราก โคนต้นของ พญาเสือโคร่ง
2.ด้วงคีม
ด้วงคีม ปกติสามารถพบได้เมื่อบินมาเล่นไฟเหมือนกัน อีกวิธีคือหาตามไม้ผุหรือใต้ไม้ผุ และ ยังพบได้เมื่อกินน้ำยางวที่ต้นก่อต่างๆในตอนกลางคืน แต่ตอนกลางวันจะหลบตัวตามซอกไม้ในต้นก่อครับ หรือบางชนิดอาจชอบอยู่ตามดอกไม้เพื่อดูดกินน้ำยาง หรืออาจพบที่ต้นหนามไมยราพย์ยักษ์ครับ
3.ด้วงดอกไม้
ด้วงดอกไม้จะไม่บินเล่นไฟกลางคืน แต่จะออกบินตอนกลางวันเมื่อแดดออก ส่วนที่หากินจะชอบอยู่ตามต้นไม้ผล ที่มีผลไม้สุกคาต้น เช่นต้นตะขบ มะม่วง เป็นต้น
4.อื่นๆ
ด้วงอื่นๆ เช่น ด้วงมูลสัตว์ จะชอบอยู่ตามกองมูลสัตว์เช่น มูลวัว และช้าง แมลงทับจะอยู่ตามต้นที่หากินเช่น ต้นปอ ต้นมะขามเทศ


No comments:

Post a Comment